De visie van GAANDE


Zingeving, expressie en inspiratie 

Bij GAANDE worden kunstzinnige spraakvorming & dramaspel op verschillende manieren aangeboden. De creatieve zingeving, expressie en inspiratie die hierbij ontstaan geven een zinvol antwoord op persoonlijke vragen, crisissen en problemen van mensen in deze tijd. Het helpt je om je te kunnen uiten, met jezelf te leren zijn en het draagt bij aan je ontwikkeling. 

Holistische visie 

Ik werk bovendien vanuit een holistische visie. Dit houdt in dat ik kijk naar de mens als geheel met al zijn unieke eigenschappen en kwaliteiten. Ik kan mij hierdoor in wat ik aanbied aan creatieve oefeningen goed afstemmen op de persoon die ik voor me heb. 

Kernwaarden 

Vanuit de vijf onderstaande waarden-gebieden werk ik met jou:

    1. Creatieve, kunstzinnige expressie 
    2. Benutten van innerlijke wijsheid én wijsheid uit externe bronnen (literatuur, verhalen, etc.) 
    3. Compassie 
    4. Ontmoeting en interactie 
    5. Het gezonde opzoeken en aanspreken